Vừa qua, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa đăng tải những thông tin tổng hợp về các cơ chế, chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động (thống kê đến ngày 2/4/2020). Theo đó, các doanh nghiệp có thể cập nhập và xem xét thực hiện tối đa các cơ chế hiện có để giảm bớt khó khăn.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động