Các quan chức Mỹ cho biết hoạt động khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) là một vấn đề an ninh quốc gia, đe doạ trật tự kinh tế toàn cầu và chủ quyền của các quốc gia.

Đánh bắt bất hợp pháp trên biển là một vấn đề an ninh quốc gia

IUU bao gồm hoạt động đánh bắt mà không được cấp phép, đánh bắt quá giới hạn, đánh bắt không đúng loài được cấp phép và đánh bắt cá quá nhỏ.

Đô đốc Doug Fears, Trợ lý chỉ huy cho chính sách ứng phó, cho biết IUU là một vấn đề về chủ quyền và vấn đề an ninh quốc gia vì sự cạnh tranh đối với nguồn lợi hải sản và protein toàn cầu. Ông cho biết Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ là một đối tác đáng tin cậy quốc tế và là người ủng hộ cơ cấu quản lý dựa trên các quy tắc quốc tế có lợi cho mỗi quốc gia có khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ).

Dave Hogan, quyền Giám đốc văn phòng Bảo tồn Biển thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết Bộ Ngoại giao đã đàm phán với các đối tác quốc tế và khu vực để thiết lập các quy tắc để quản lý nguồn lợi thuỷ sản ngoài khơi bằng việc hợp tác với Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), Cảnh sát biển và các cơ quan khác.

Ông Hogan cho biết hoạt động đánh bắt IUU đang diễn ra ở tất cả các đại dương trên thế giới, và những kẻ vi phạm bao gồm các tàu lưới rê ngoài khơi Bắc Thái Bình Dương. Trong khi hầu hết các công ty đánh bắt trên thế giới đều thuộc sở hữu tư nhân, thì các tàu Trung Quốc lại thuộc sở hữu nhà nước.